วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

Bluetooth ตอนที่ 3 ขั้นตอนการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ ระหว่างโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ notebookก่อนอื่นให้ทำการเปิดบลูทูธของคอมพิวเตอร์ก่อน สังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์รูปบลูทูธเกิดขึ้นบริเวณทากบาร์ขวามือด้านล่าง

คลิกขวาที่รูปสัญลักษณ์บลูทูธ จากนั้นเลือกที่ Open Settings

คลิกถูกที่ Allow Bluetooth devices to find this computer เพื่อกำหนดให้อุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ สามารถมองเห็นคอมพิเตอร์เครื่องนี้ได้

หลังจากนั้นคลิกไปที่แถบ COM Ports


หน้าต่างแสดงตำแหน่งพอร์ตที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อบลูทูธ 


คลิกขวาที่สัญลักษณ์บลูทูธ  จากนั้นให้คลิกที่ Add a  Device เพื่อจะเริ่มทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ


จากนั้นจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์บลูทูธที่เปิดอยู่และพร้อมจะทำการจับคู่

คลิกเลือกอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อจากนั้นคลิกที่ Nextจะแสดงรหัสรักษาความปลอดภัย ให้กับการเชื่อมต่อบลูทูธ  ซึ่งจำเป็นต้องใช้รหัสที่เหมือนกันในการเชื่อมต่อ  จากนั้นคลิกที่ Next ไป


ที่โทรศัพท์มือถือจะแสดงการขอจับคู่บลูทูธ เข้ากับคอมพิวเตอร์ ให้คลิกเลือกที่ปุ่มกดแสดงข้อความ  กำหนดค่าอุปกรณ์ให้ตรงกัน”  

คำขอตรวจสอบสิทธ์การเข้าใช้งานอุปกรณ์บลูทูธบนโทรศัพท์มือถือ คลิกที่ปุ่ม ยอมรับ ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ในเมนูเครื่องมือ Device and Printers จะแสดงให้เห็นอุปกรณ์บลูทูธที่ได้ทำการจับคู่ไว้แล้ว1 ความคิดเห็น: