วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

การสร้างโปรเจ็คใหม่ ดาวน์โหลด อัพโหลด

หลังจากที่ได้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

เพื่อให้ผู้ใช้ทำการสร้างโปรเจ็คขึ้นมาก่อน โดยทำการคลิกเลือกที่ New หลังจากที่คลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา

ให้เราทำการตั้งชื่อให้กับโปรเจ็คที่เราจะสร้าง ในที่นี้ตั้งชื่อเป็น RC3Sคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อยืนยันการสร้างโปรเจ็คหลังจากนั้นจะปรากฏรายการของโปรเจ็คที่สร้างขึ้น โดยจะแสดงชื่อ และ วันเวลาที่โปรเจ็คนี้ถูกสร้างขึ้น

ขั้นตอนการอัพโหลดโปรแกรม
การอัพโหลดโปรแกรมใช้ในกรณีที่เรามีไฟล์โปรเจ็ค หรือไฟล์ตัวอย่างที่ถูกสร้างไว้แล้วจากโปรแกรม AppInventor มาทำการดัดแปลง แก้ไข ซึ่งจำเป็นต้องทำการอัพโหลดไฟล์นั้นไปไว้ยังเซิร์ฟเวอร์ของเราก่อน  โดยให้คลิกเลือกไปที่ Upload Source

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาสำหรับให้เราทำการเลือกไฟล์ที่จะทำการอัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ ดังภาพ


คลิกที่ปุ่มเลือกไฟล์เพื่อทำการเลือกไฟล์โปรเจ็คที่เราต้องการจะอัพโหลด


เลือกตำแหน่งที่อยู่ไฟล์ที่เราเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Openจะเห็นชื่อไฟล์ที่เราต้องการจะอัพโหลด หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อทำการอัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ระยะเวลาในการอัพโหลดขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เนต และขนาดของไฟล์ที่อัพโหลด ซึ่งหลังจากที่อัพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏรายชื่อของโปรแกรม พร้อมทั้งแสดงวันที่และเวลาที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากที่เราได้ทำการอัพโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อย โปรแกรมจะเปลี่ยนหน้าต่างไปยังมุมมองแบบ Design ทันที ซึ่งหน้าต่างนี้ถือเป็นหน้าต่างหลักในการทำงานของโปรแกรม AppInventor  ดังแสดงในภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น