วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

เริ่มต้นกับ Hello World

เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม  Hello World  เสร็จแล้วทดสอบการทำงานด้วย Emulator


ก่อนอื่นให้เราทำการสร้างโปรเจ็คขึ้นมาใหม่ แล้วตั้งชื่อตามต้องการ แต่ต้องถูกหลักของการตั้งชื่อด้วย เช่นพวกสัญลักษณ์พิเศษใช้ไม่ได้    ในตัวอย่างนี้ผมขอตั้งชื่อง่ายๆว่า   HelloWorldนำส่วนประกอบต่างๆ ชนิดประเภทของเครื่องมือที่ต้องการ  ประกอบด้วย Label สำหรับใช้แสดงผลข้อความ , Button สำหรับสร้าเหตุการณ์ในการคลิกเกิดขึ้น  ให้เราลากแล้ววางบนพื้นที่ว่าง


ที่มุมมองด้านขวามือ ให้ทำการคลิกที่ Open Blocks Editor เพื่อเปิดโปรแกรม blocks editor สำหรับเขียนโค๊ดคำสั่ง


จะปรากฏไฟล์ขึ้นมา  จำเป็นต้องดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน โดยชื่อของไฟล์ที่ได้นั้นคือ AppInventorForAndroid.jnlp  หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Keep  เพื่อเก็บไฟล์ที่ได้ลงบนคอมพิวเตอร์


คลิกไปยังตำแหน่งของไฟล์เพื่อเรียกใช้โปรแกรม blocks editor ขึ้นมา สำหรับเขียนโค๊ดคำสั่ง


เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมด้วย Block Editor  ให้เราทำการลากบล็อก Button.Click  ที่อยู่ในกลุ่มของเครื่องมือ Button มาวางบริเวณพื้นที่ว่าง


หลังจากลากมาวางเรียบร้อยแล้วจะปรากฏดังภาพคลิกลากเครื่องมือ Label1.Text ไปไว้ในบล็อก Button1.Clickคลิกเลือกเครื่องมือ Text วางต่อท้าย Label1.Textแก้ไขข้อความตามที่ต้องการในที่นี้ตั้งชื่อว่า HelloWorld


เปิดการจำลองการทำงานของโปรแกรมขึ้นมาโดยคลิกที่ New emulator หน้าตาของ emulatorคลิกเพื่อทำการเชื่อมต่อโปรแกรมกับ emulator


หน้าตาโปรแกรม ที่แสดงผลบน emulatorคลิกที่ Button1  ข้อความของ Label1 จะเปลี่ยนไปเป็นข้อความตามที่เราตั้งไว้ ในที่นี้คือ Hello Worldไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น