วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

AppInventor กับการใช้งาน RoboCreator ตอนที่ 1

ตัวอย่างการรับข้อมูลอนุกรมที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อประมวลผลคำสั่ง ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย  เลี้ยวขวา และ หยุด

ก่อนอื่นทำการเชื่่อมต่อชุดอุปกรณ์บลูทูธ เข้ากับตัวหุ่นยนต์ก่อน โดยการต่อให้ต่อดังนี้คือ
RX -- TX
TX -- RX
ดังภาพ

ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยโปรแกรม AppInventor  ลงบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ที่ต้องการ   


วีดีโอตัวอย่างการทำงาน


เขียนโค๊ดโปรแกรมตัวอย่างลงบนตัวหุ่นยนต์ ด้วยโปรแกรม Wiring 

#include <robot.h>

void forward()
{
  motor(0,100);
  motor(1,100);
  motor(2,100);
  motor(3,100);
}
void backward()
{
  motor(0,-100);
  motor(1,-100);
  motor(2,-100);
  motor(3,-100);
}
void turnleft()
{
  motor(0,-100);
  motor(1,-100);
  motor(2,100);
  motor(3,100);
}
void turnright()
{
  motor(0,100);
  motor(1,100);
  motor(2,-100);
  motor(3,-100);
}
void setup()
{
}

void loop()
{
  
  if(uart1_available())
  {
    char  c = uart1_getkey();
    if(c=='F')
    {
      forward();
    }
    else if(c=='B')
    {
      backward();
    }
    else if(c=='L')
    {
      turnleft();
    }  
    else if(c=='R')
    {
      turnright();
    }
    else
    {
      motor_stop(ALL);
    }
  }
}

อัพโหลดเสร็จ  ทำการเชื่อมต่อ ทดสอบการทำงาน  จบ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.microbotshop.com
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น