วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Slider

Slider เครื่องมือตัวใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา  วันนี้ผมจะแนะนำการใช้งานเบื้องต้น
 ทดสอบโดยการเลือกเครื่องมือ slider นำไปวางไปยังพื้นที่ว่างหน้าจอ


นำเครื่องมือ Label มาวางต่อ จากนั้นปรับแต่งค่าคุณสมบัติต่างๆตามต้องการ

เราสามารถปรับสีของสไลด์ด้านขวา และ ด้านซ้ายได้ ค่าปกติจะเป็นสีส้มกับสีเทา  
  • MaxValue เป็นค่าสูงสุดของสไลด์ที่สามารถอ่านได้ ซึ่งเราสามารถตั้งได้ตามต้องการ
  • Min Value เป็นค่าตำสุดที่สามารถอ่านได้จากสไลด์  ตั้งได้ตามต้องการ
  • ThumbPosition เป็นค่าตำแหน่งของตัวของตัวสไลด์ทดสอบการทำงานเขียนคำสั่งตามภาพ 


ผลการทำงาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น