วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

accelerometer sensor ตอนที่ 1


Accelerometor Sensor เป็นโมดูลเซนเซอร์ตัวหนึ่งที่ถูกติดตั้งอยู่บนตัวเครื่องของอุปกรณ์แอนดรอยด์ ไม่ว่าจะเป็นสมาทโฟน หรือว่าแท็บเล็ต
รายละเอียดอ่านได้จากที่นี่ครับ เป็นบล็อกของคุณเอก วิศวกรผู้เชียวชาญการเขียนโปรแกรมบนแอนดรอยด์เขียนไว้ดีมากครับ http://www.akexorcist.com/2013/03/android-code-accelerometer.html   ความรู้ผมสู้ไม่ได้ครับ  55 

ผมขอสรุปสั้นๆเพื่อให้เข้าใจอย่างนี้น่ะครับว่า ในการใช้งาน Accelerometor sensor นั้น จะอาศัย การอ่านค่าของเซนเซอร์ จากแกน X Y และ Z   แล้วนำค่าที่ได้มาเขียนเป็นเงื่อนไขในการใช้งานโปรแกรมตามต้องการการอ่านค่าแกน X Y  มีทั้งบวกและลบ  เพราะฉะนั้นเอียงไปด้านไหน ค่าก็จะได้ตามนั้น ครับ


 การอ่านค่าแกน  X Y และ Z


ออกแบบหน้าตาโปรแกรม โดยค่าที่อ่านได้จาก Accel X  Accel Y  จะนำไปแสดงผลแทนที่ของ Label  โดยในตัวอย่างจะใช้ภาพเป็นตัวแสดงผล การเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งในแนวแกน X Y เพราะฉะนั้นเมื่อเราเอียงอุปกรณ์แอนดรอยด์ของเราไปด้านไหน ภาพก็จะเลื่อนไปยังตำแหน่งนั้นๆ


ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วย AppInventor เพื่ออ่านค่าจาก Accelerometor ในแนวแกน X Y Z ค่าที่อ่านได้จะไปแสดงที่ label ที่ชื่อ XAccel  และ YAccel   ส่วนค่าของ Z ในที่นี้ไม่ได้ใช้งาน เลยขี้เกียจเขียน


ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน  Accelerometor sensor  เพื่อให้ภาพเคลื่อนที่ไปในแนวแกน X Y  โดยมีการใช้เงื่อนไขในการตรวจเช็คค่าที่ได้จากเซนเซอร์ว่ามีค่ามากหรือน้อยกว่าค่าที่กหนดไว้ เช่น ถ้าค่าของเซนเซอร์ที่อ่านได้ในแนวแกน X มีค่ามากกว่า 2  ให้ภาพเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  ถ้าค่าที่อ่านได้น้อยกว่า 2 จะให้ภาพเคลื่อนที่ไปข้างหลัง  ซึ่งในการเคลื่อนที่ของภาพแต่ละครั้งจะเคลื่อนไปหน้าหรือหลัง ครั้งละสองพิกเซล  


สังเกตการทำงานของโปรแกรม


วีดีโอทดสอบการทำงานของโปรแกรม   พอดีกล้องวีดีโอแบตหมดเลยใช้การซิมมูเลตแทน  เอาไว้จะอัดใหม่แล้วกันน่ะครับ 

ดาวน์โหลดซอร์สโค๊ด   ตัวอย่างปรับแก้ดูครับ ลองเอาไปทำเกมส์ได้น่ะครับ


บทความหน้าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์ พร้อมกับการทำเกมส์เล่นแบบขำๆมาฝากน่ะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น