วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลิงค์ ดาว์นโหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรม ไฟล์จำเป็น  คู่มือ 


AppInventor_setup_installer_2.2.exe
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/OTk4OXw0ZmM4ZWQ5MjllNTM5NTI1ZTM1OTBmMTYwNzcxOGY5N3wxMTg1Mg==

 MITAI2 Companion.apk
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/OTk4OHw2OWI0ZmEzYmUxOWJkZjQwMGRmMzRlNDFiOTM2MzZhNHwxMTg1Mg==

RobotControl.pptx
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/Njg5N3xlMzJjYzgwYmYwNzkxNTA1OGNlOTA3MjJlZTE3YmI3MXwxMTg1Mg==

AppInventor.pptx
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/Njg5OHw3NjM4M2IzNDUwM2FmYjA1MDhmODM2NDc4N2M1NTgwMHwxMTg1Mg==

AppInventor work Offline
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/Njg5OXw4NDcxYmRhNWU2MjAxZDMwODkzYzM1ODJlZTEzMWQ0ZHwxMTg1Mg==

AppInventor wifi
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/NjkwMHw5YzgwNWRjZGRjN2RiNGU4MjU5NDlmMjA2MDFmYzczYnwxMTg1Mg==

Accelerometer sensor.
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/NjkwMXw4NGI2NGU1MzdmMDhlODFiOGRlYThjY2U5NzJhMjhiMnwxMTg1Mg==

jre-7u25-windows-x64.exe
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/NjkwMnxlMjQ1OWFlMmNmNzkyMTU4OTY4NWE2ODM1ZWMwOGE3Y3wxMTg1Mg==

jre-7u25-windows-i586.exe
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/NjkwM3wyNzFmMTc3MDdkOGJmZDJjZDQ1ZjdlNTE4MjI5ODcwM3wxMTg1Mg==

Jdk-7u25-windows-x64.exe
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/NjkwNHwwZGIyZTIwNDAxMDQwMGY1YzUwNjYyMGFkY2QxYWU2OHwxMTg1Mg==

jdk-7u25-windows-i586.exe
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/NjkwNXxmMTllYzJiODQxODEwMzNiZjQ3NTNhNWE1MWQ1ZDYwOHwxMTg1Mg==

MITAICompanion.apk
http://cloudbox.3bb.co.th/share/NjkwNnwyMTcyZmRlNDkzMDEwNDcyNzBiMjg5NzA4NWU0MzE5ZHwxMTg1Mg==

เอกสารการ AppInventor130619.pdf
http://cloudbox.3bb.co.th/share/NjkwN3xiMjA3MDY5MzVkZTM1YmJlNjQzNzMzZjg1NmQ5ZTVkNnwxMTg1Mg==

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน AppInventor.pdf
http://cloudbox.3bb.co.th/share/NjkwOHxhYjllYmQ1NzE3N2I1MTA2YWQ3ODc5ZjA4OTY2ODVkNHwxMTg1Mg==


Notepad
http://cloudbox.3bb.co.th/share/Njk1NnwyMzc3ZjllYjkwMmYzYzU4NTVhY2ExOTE5NzY4OWIxNHwxMTg1Mg==

Barcode Scanner
http://cloudbox.3bb.co.th/share/Njk1N3w2ZmQ4NmUwYWQ3MjZiNzc4ZTM3Y2YyNzBmYTAyNDdkN3wxMTg1Mg==

 ApkInstallerPC
http://cloudbox.3bb.co.th/share/Njk1OHwyN2U5NjYxZTAzM2E3M2E2YWQ4Y2VmY2RlOTY1YzU0ZHwxMTg1Mg==

Bluetooth Control
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/Njk1OXw0ODEyNjM4NTRmYWNmNDFhMmY4YTY0YTIxOTU2ZDg3YnwxMTg1Mg==

Blutooth Control กับการควบคุมหุ่นยนต์ ATBOT

http://cloudbox.3bb.co.th/share3/Njk2Mnw1ZjFkMzk4NmZhZTEwZWQyOTk0ZDE0ZWNkODk4OTJkN3wxMTg1Mg==

AppInventor Connect to Wifi
http://www.mediafire.com/view/21fffq0rqin77sp/AppInventor_wifi.pptx

AppInventor ControlBlue
http://www.mediafire.com/view/8q361yti120cag6/AppInventor_Controlblue.pdf

RoboCircle3S_AppInventor.pdf
http://www.mediafire.com/view/25dnloem7vi6dnt/RoboCircle3S_AppInventor.pdf

Screen_Arrangement_Components
http://www.mediafire.com/view/4uvasst8o0cr7b6/Screen_Arrangement_Components.pdf


ดาวน์โหลดไฟลโปรแกรม ที่จำลองเซิฟเวอร์ ทำงานแบบ Offline

http://www.mediafire.com/download/r245aay8abn98cz/V1.4.6.zip

http://www.mediafire.com/download/4sdcrnp69v0bd02/V1.4.7.zip

http://www.mediafire.com/download/1mm8s35mshnxw6s/V1.5.0.zip

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น