วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Bluetooth ตอนที่ 6 เขียนโปรแกรมมือถือควบคุมหุ่นยนต์ RoboCircle3sปรับแต่งแก้ไขงานจากไฟล์โปรเจ็คในบทความตอนที่แล้ว
เลือกเครื่องมือ Table Arrangement

กำหนดรูปแบบตารางขนาด Columns 3 x Row 3

ปรับแต่งแก้ไขหน้าตาของโปรแกรมตามลักษณะการใช้งาน คือ จะมีปุ่มกดอยู่ 5 ปุ่ม ประกอบด้วย ปุ่มเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา และหยุดหน้าตาของโปรแกรมที่เราได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อย

ปรับแต่งแก้ไขชื่อของ componance แต่ละตัวให้เหมาะสม เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมเปิด Blocks Editor ขึ้นมา เขียนโปรแกรมคำสั่งดังภาพ  แค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการเขียนโปรแกรมบนมือถือแล้วเขียนชุดคำสั่งโปรแกรมภาษา LOGO ลงบนตัวหุ่นยนต์ แล้วทดสอบการต่อสายมอเตอร์ว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น